På 367 ture i
Bornholms NATUR
Her kan du finde stederne
på din mobiltelefon

 001-Rønne Havn
 002-Galgeløkken
 003-Lersøvej - Pythuset
 004-Onsbæk - Rønne Plantage
 005-Stampen - Vellensa - Skelsmyr
 006-Lufthavnen - Bavnodde
 007-Skrædderbakken - Rolfshøjgrusgrave
 008-Paradiset - Kællingehøj
 009-Blemelyng - Robertsdale
 010-Stubbeløkken - Rønne Granitværk
 011-Klippeløkken
 012-Almegårdshøj-Vandtårn-Øvelsesplads
 013-Nygårdsgraven - Kaolin
 014-Nebbe Odde - Nebbebugt
 015-Sandflugten - indlandsklitter 
 016-Prins Christians Kilde
 017-Skovly - Gundbergs have
 018-Safirsø
 019-Sorthat Odde
 020-Pyritsøen - dinosaurernes tumleplads
 021-Smaragdsøen
 022-Hasle Klinker og Chamottestensfabrik
 023-Gamle Kulværk
 024-Levka
 025-Kullatippan
 026-Rubinsøen
 027-Hasle Glasværk
 028-Klinkertoget - Hasle Lystskov
 029-Hasle Sydstrand
 030-Baltiske issø - kystskrænt
 031-Bæla-Helligpeder-Teglkås
 032-Svartingedalen
 033-Ginesminde
 034-Jons Kapel
 035-Blåskinsdalen
 036-Duehullet
 037-Store Ringebakke
 038-Vang
 039-Ringedalen
 040-Krogeduren - Krageturen
 041-Pissebækken - Hotel Finnedalen
 042-Mulekleven
 043-Finnens Top - Finnedalen
 044-Ravnedalen
 045-Blåholts huse
 046-Ankermyre
 047-Moseløkken - Stenbrudsmuseum
 048-Hammersholm
 049-Galgebakken - Dansk Folkeferie
 050-Hammershus
 051-Hammerhavnen - Sæne havn
 052-Kongestolene - Kælderhalsen
 053-Salomons Kapel
 054-Hammerodde
 055-Vragvig og Anna Madse Skær
 056-Osandet - Gasterenden - Rosenkilden
 057-Hammersøen
 058-Høje Meder - Hammerfyret
 059-Sibirien - Krystalsøen
 060-Hammerbruddet - Opalsøen
 061-Hammerværket
 062-Langebjerg
 063-Madsebakke - Helleristninger
 064-Dalegårds Stenbrud
 065-Strandstien fra Sandkås til Løsebæk
 066-Storedal - Lundegårdsbruddet
 067-Stammershalle
 068-Troldeskoven - Elverhøj
 069-Døndalen
 070-Helligdommen - Helligdomsklipperne
 071-Isskuringer - Sct. Ols Kirke
 072-Olsker - Rø Landvej
 073-Slettevej - Issøler
 074-Rutsker Højlyng - Rutsker Plantage
 075-Rokkestenene i Rutsker Højlyng
 076-Stenrøret
 077-Tudehøj
 078-Krashave - Muredam - Bedegade
 079-Ruts Kirkebakke - Simlegårdslinien
 080-Torpe Bakker
 081-Klemensker
 082-Splitsgård - Splitsgårds-linien
 083-Kleven
 084-Rø
 085-Brommevej
 086-Rø Plantage
 087-Nørre Borgedal
 088-Donnemyr
 089-Borgedalsø - Sdr. Borgedal
 090-Sigtedalen
 091-Bøgeskoven - Bobbe- og Tyskebrøddan
 092-Stevelen
 093-Salene - Bobbeåen
 094-Bokul
 095-Gudhjem
 096-Nørresand
 097-Sletten
 098-Melsted
 099-Kongensmark
 100-Kobbeåen med Stavehøl
 101-Jernbanen over Stavehøl
 102-Østerlars Kirke
 103-Lens Klint - Lyngen - Rågelund
 104-Nybro - Østerlarsker
 105-Risen
 106-Bøgebjerg
 107-Kløvedal - Frigård-gårdrækken
 108-Skrulle-Flæskedal
 109-Østermarie - Godthaab
 110-Glappe - Risen
 111-Saltune - Fittinge - Gudhjemtid
 112-Klinterne - Danmarks smukkeste strandeng
 113-Randkløveskåret - Haralds Havn
 114-Ypnested
 115-Sortevad - Maglegård
 116-Bølshavn
 117-Bølshavn strandeng
 118-Gyldensåen
 119-Hellig Kvinde
 120-Listed - Lista
 121-Brændesmark - Kuremøllen
 122-Louisenlund - Fænrisstenen
 123-Sorte Muld
 124-Hammerslet
 125-Svaneke
 126-Frenne
 127-Grisby - Hestakleva
 128-Sylten og Sct. Ibs Kirke
 129-Aarsdale
 130-Bavnehøj
 131-Skåret
 132-Gavlhalds batteri
 133-Svenske Havn
 134-Prøjserværket
 135-Pærahavn
 136-Malkværnskansen
 137-Sjølla
 138-Halleklipperne
 139-Frederiks stenbrud
 140-Klint - Paradisbakkerne - Klinteby
 141-Helletsbakkerne - Helvedesbakkerne
 142-Fjeldstäuan
 143-Rokkestenen i Paradisbakkerne
 144-Grydesø
 145-Slingestenen - Slyngestenen
 146-Linkisten
 147-Gamleborg i Paradisbakkerne
 148-Ellesmyr - Lindsvej
 149-Midterpilt
 150-Majdal
 151-Ravnedal og Tamperdal
 152-Dybedal
 153-Gamledam og Trommerestenene
 154-Oksemyr - Optisk telegraf
 155-Kodal
 156-Østre Pilt - Ibsker husmandsplantage
 157-Aarsdale Ret
 158-Gryet
 159-Bodils Kirke - Lars Ipsen
 160-Slamrebjerg
 161-Nexø
 162-Langdeby - Nexø Myr - Ferskesø
 163-Nexø Sydstrand
 164-Balke Lyng - Lange Skanse
 165-Balke Strand
 166-Hundsemyre
 167-Salthammer Odde
 168-Broens Odde
 169-Stavnsgårdsmosen
 170-Skrokkegård
 171-Dueodde-fyrtårne
 172-Dueodde
 173-Strandlaguner - Dueodde
 174-Skrokkegårds tangplads
 175-Skrokkegårds grusgrav
 176-Kanonstillinger
 177-Sommerodde - Kødtønden - Bækkjana
 178- Sogneskellet Poulsker-Pedersker
 179-Dammegård - Dyndeby
 180-Sand-diget - sogneskellet mellem Pedersker og Poulsker
 181-Kæret syd for Kjøllergård og Gadegård
 182-Bønnestenene - Stenseby
 183-Rispebjerg - Ringborgen
 184-Strandmarken - Strandmarksfredning
 185-Slusegård - Øleåens udløb
 186-Østre Sømark - Bakkerne havn
 187-Vestre Sømark - Firehusene
 188-Raghammer
 189-Pedersker
 190-Lynggårdsskov
 191-Smålyngen Sandstensbrud
 192-Smålyngens opdyrkning
 193-Tauerne
 194-Egeby røser
 195-Egeby-forkastning
 196-Graneli
 197-Egeby stubmølle
 198-Hjortebakken
 199-Hallebakken - Lyngvad Bro
 200-Bodilsker Højlyng
 201-Døvredal
 202-Troldstenen i Døvre
 203-Amaliekilde
 204a-Sævepilt
 204b-Døvrepilt
 205-Stavlebakker
 206-Poulsker Plantage
 207-Grønnevad
 208-Kragsten
 209-Hvidedynder
 210-Kregsten
 211-Anhøj og Anhøj Myr 
 212-Kullebakker - Slagtermyren
 213-Helligånden
 214-Lille Mikkel
 215-Klokkerpilten
 216--Varperne
 217-Pedersker Plantage
 218-Ølene
 219-Østermarie Plantage
 220-Aaker Plantage
 221-Knægten
 222-Højlyngens Klippe - Sortebjerg
 223-Højlyngsvejen
 224-Aakirkeby Plantage - Produktionshøjskolen
 225-Middelalderskoven
 226-Christianshøj - Kristianshøj
 227-Jomfrubjerget
 228- Klemmekuld  Kilden  Bakken de gamle bøgetræer og Landsdommeren
 229-Hallebakken
 230-Gamleborg
 231-Skovriderminder
 232-Rømers nye landeveje i Almindingen
 233-Lysthuset - Grotten
 234-Græssøen - landskabsudvikling
 235-Lilleborg
 236-Borgesø
 237-Christianshøj Trinbræt
 237-Rømersdal
 239-Ekkodalen
 240-Ørsteds kilde
 241-Almindingen Station
 242-Almindingen Savværk
 243-Fuglesangsrende - Fuglesangsrenden
 244-Trandberg - ekkodalsforsamlingen 
 245-Styrtebakkerne - Jægergrotten
 246-Vallensgårdsskov
 247-Dronningestenen - Krakbakke
 238-Kongemindet på Rytterknægten
 248-Aaremyre
 250-Rokkestenene i Almindingen
 251-Rundemose
 252-Lille og Store Rævegænge
 253-Kohullet
 254-Puggekullekær - Pykkekulle Kær
 255-Kongens vildtbane
 256-Vettemose
 257-Ravnebro
 258-Ravnekær
 259-Gamlemose
 260-Aasedammen
 261-Lars Kirkebakke - Jagtkæret
 262-Hareløkkerne
 263-Andreasmose
 264-Badekarret
 265-Koldekær
 266-Ledvogterhuse
 267-Trehøje - Tvillinghullerne
 268-Enebærskoven
 269-Lunten - Lynten 
 270-Stakkelemosen
 271a-Bastemose
 271b-Syvmasten - en død seværdighed
 272-Lindesbjerg
 273-Stenløse
 274-Aasen
 275-Fembroen - Fembrovej
 276-Hagemyr
 277-Røverkæret
 278-Fladehalle
 279-Vallingebjerget
 280-Nydammene
 281-Svinemose
 282-Hjulmagermyr - Tvillingmyr
 283-Rømersvej - Bænkeegen
 284-Thorsen-Krogen
 285-Grønnevad - Stensvalefaldet 
 286-Viskeled
 287-Almindingsbyen
 288-Bornholms Højskole
 289-Vallensgård
 290-Vallensgårdsmosen
 291-Udkæret  og Thorevandet
 292-Springbakke - Gulbakke
 293-Arnagerkællingernes frokoststen
 294-Røsegravplads i Segen
 295-Duedalsvandet
 296-Store Grankule
 297-Stormfaldet - Videnskabeligt iagttagelsesområde 
 298-Segen Arboret
 299-Segen
 300-Nyker Plantage
 301-Bolsterbjerg
 302-Segen Kær - Segen Kilde - Hvide Enge 
 303-Stavsdal
 304-Aarsballe - Årsballe
 305-Klemensker Plantage
 306-Skindermyre
 307-Skarpesgade
 308-Nyker
 309-Hallemarken - Kirkemarken - Ringeby
 310-Kongstubbe - Hakkeled - Bjergebakke
 311-Tingsted
 312-Vestermarie Plantage
 313-Ørninge Bakke - Ørningemose
 314-Galgebakken i Vestermarie Plantage
 315-Feldspatbrud i Vestermarie Plantage
 316-Sortebjerg-Møllers Løkke-Korrings hus
 317-Skibssætninger i Vestermarie Plantage
 314-Bobbestenen
 319-Vestermarie Præsteskov
 320-Vestermarie
 321-Kirkevej - gårde
 322-Nylars
 323-Løvfrø - løvfrøers spredning langs cykelvejs-korridor 
 324-Myregårdsmyren
 325-Lobbæk
 326-Klint
 327-Smørenge
 328-Bodelyngen
 329-Vingevænge
 330-Købstad - Helligkilder - damme
 331-Skagelfaldet - Fåreby - Bavnebakke
 332-Aakirke - Skt. Hans Kirke
 333-Jernbaneknudepunktet
 334-Kongens Mark - Smålyngen - Nyby - Strøby 
 335-Hundshale - Jættedal - Lykkesmark
 336-Grødby - Grødbysten - Grammebro
 337-Ugleenge
 338-Bronzealderbygden
 339-Gaggagården ved Bavnet
 340-NaturBornholm ved Bavnet 
 341-Klintebakken - forkastningen
 342-Strøby Sandstensbrud
 343-Læså - profilet
 344-Vejrmøllegård - Grøn Skifer
 345-Kalby - Kalmus
 346-Vandfald i Rispebjerg-sandsten
 347-Øvre Alun Skifer-profil
 348-Kalkstensbrud i Vasegårdsengen
 349-Graptolitskifer i Vasegårdsengen
 350-Langhøj ved Vasegård
 351-Limensgade - Stenbrud
 352-Bøsthøj - Saxebro - Arnager-grønsand
 353-Vester Boderne - Læsåens udløb
 354-Boderne - Grødbyå
 355-Skelbro - Risebæk
 356-Munkerup
 357-Risegård strand
 358-Sose Bakker
 359-Sose Bugt - Juraler
 360-Sose Odde
 361-Smeltevandsfloden og -sletten
 362-Homandshald - Mølledalen
 363-Strandbygden-helleristninger - høje
 364-Strandbygårdstranden Kridt -Dinofodspor -Multituberculat
 365-Fosforitten - Madsegrav
 366-Arnager
 367-Verdens Ende - Horsemyre Odde